magiczny-kosmos-airo-space-kid

Specjaliści podkreślają, że zabawa jest niezbędna do prawidłowego rozwoju. Jedną z jej najwcześniejszych i najbardziej naturalnych form jest naśladownictwo dorosłych. Dziecko, wcielając się w role rodziców, pokazuje, jak postrzega otaczający je świat. Ponadto są oni dla niego autorytetem, dlatego tak ważne jest, by opiekunowie proponowali mu inspirujące aktywności. Jedną z nich jest wizyta w Airo Space Kids, gdzie wraz z dzieckiem bawić mogą się także mama i tata!

 

Zabawy ruchowe są jedną z najkorzystniejszych form spędzania wolnego czasu. Świetnie wpływają na rozwój dziecka, jego motoryki i inteligencji kinestetycznej. Aktywność sprzyja zacieśnianiu więzów między rówieśnikami, uczy koncentracji, poszerza horyzonty. Ponadto rozładowuje nadmiar energii, której długotrwałe tłumienie wywoływać może nerwowość i drażliwość.

 

Rozrywka ma również znaczenie dydaktyczno-wychowawcze. Należy chwalić dziecko, doceniać nawet najdrobniejsze sukcesy – grzeczne wykonywanie poleceń trenera lub animatora, stopniowe opanowywanie nowych umiejętności, zachowywanie ostrożności czy przyjazne interakcje z rówieśnikami. Warto z takich wyjść wyciągać maksimum korzyści – jednocześnie bawić i uczyć.

Oczywiście nie wszystko będzie wychodzić dziecku tak, jak by tego chciało. Jest to świetna okazja, by pokazywać, jak radzić sobie z porażką, opanowywać frustrację czy rozczarowanie. Równie istotne jest wpajanie mu zasad zdrowego współzawodnictwa oraz postępowania fair-play.

 

Z naszymi wykwalifikowanymi animatorami, bogatą infrastrukturą i ciekawą ofertą warsztatów dzieci nie będą się nudzić. Czas spędzony w Airo Space Kids na pewno nie będzie bezproduktywny ani nudny. Podejmowane aktywności zaprocentują w przyszłości, korzystnie wpłyną na intelekt i zmysły.