Ups, coś poszło nie tak, odśwież okno przeglądarki.

ZASADY WEJŚCIA

  • Ze strefy trampolin mogą korzystać dzieci od ukończonego 4 roku życia pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.
  • Do ukończenia 18. roku życia konieczna jest pisemna zgoda rodzica.
  • Opieka rodzicielska na trampolinach wymagana jest do ukończonego 7 roku życia. Opiekun wchodzi na strefę trampolin wraz z dzieckiem w ramach jednego biletu.

 

  • Z dziećmi w wieku 7-13 lat włącznie na obiekcie musi przebywać pełnoletni opiekun, jednak nie ma obowiązku uczestniczenia w zabawie.
 
  • Skarpety antypoślizgowe są obowiązkowe – możesz wziąć swoje własne lub zakupić w AIRO.