Nowe Regulaminy Airo

Szanowni Klienci AIRO!

informujemy, że wszystkie Regulaminy AIRO uległy zmianom, które wejdą w życie od dnia 28 maja 2021 roku. Najważniejsze zmiany dotyczą zasad płatności, zasad wejścia, korzystania i bezpieczeństwa w AIRO, odpowiedzialności, warunków zwrotów i procedury reklamacyjnej, zasad organizacji imprez w AIRO, zasad organizacji wejść grup zorganizowanych do AIRO, zasad organizacji i uczestnictwa w zajęciach sportowych w AIRO.

Zmiany Regulaminów mają zastosowanie tylko do umów zawieranych po terminie ich wprowadzenia.

O3